freshX och Qvanti går ihop genom förvärv

Den 18 september 2019 gick bolagen samman genom att Qvanti förvärvar freshX. De båda företagen arbetar med affärssystem för digitala inköp, inventering samt analys för hotell och restauranger. Sammanslagningen stärker freshX med ytterligare kompetens inom hotell- och restaurangverksamhet.

Gå vidare till vår nya sajt

freshX har utvecklat ett affärssystem för digitala inköp, inventering, kalkylprogram som kopplas till kassa där allt uppdateras i realtid och förenklar både inköp och inventering. Allt sker genom en app som både är kopplad till de stora leverantörerna och de mindre nischföretagen inom exempelvis kött, fisk, kaffe och grönt.

Qvantis verksamhet bygger på att analysera verksamheter, effektivisera inköp, driftkostnader och realiserar utvecklingspotentialen för hotell och restauranger. Det sker främst genom att systematiskt bygga strukturer i organisationen för att undvika felaktiga beteenden som exempelvis beställningar utanför de förhandlade leverantörsavtalen. Nu går Qvanti och freshX samman och satsar på en europeisk expansion med start i de nordiska länderna.